DE STUDIO

Studio Architectura, opgericht door (restauratie)architect en bouwhistoricus Marcel Heijmans is gespecialiseerd in Architectuur, Restauratie en Bouwhistorie. Hoewel Studio Architectura staat geregistreerd als éénmanszaak, zult u lezen dat regelmatig wordt gesproken in de ‘wij’ vorm. Dit komt voort uit het besef dat architectuur altijd een resultante is van de samenwerking tussen diverse disciplines, waarbij de opdrachtgever de eerste stap heeft gezet. Studio Architectura speelt graag een rol in het samenbrengen van getalenteerde en gepassioneerde vakmensen met een plezierig proces en een mooi eindresultaat als hoofddoelen. De wensen van de opdrachtgever samen met respect voor de kwaliteit van de omgeving en de geschiedenis hiervan vormen de belangrijkste uitgangspunten in dit proces.

Marcel Heijmans heeft naast zijn functie binnen Studio Architectura zitting in diverse Adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit en gebouwd Erfgoed binnen de organisatie Mooi Noord-Holland. Door middel van uiteenlopende studies en door de ruime ervaring als architect heeft Marcel Heijmans kennis vergaard van zowel oude als nieuwe materialen en technieken. Een uitgebreid netwerk aan specialisten op diverse schaalniveaus maakt het mogelijk opdrachten op interdisciplinaire basis aan te nemen. Naast ontwerp en begeleiding van nieuwbouwprojecten spitst de studio zich toe op het restaureren, herbestemmen en verduurzamen van historische gebouwen. In geval van monumenten worden plannen voorafgegaan door een bouwhistorisch onderzoek en, indien gewenst, een waardenstelling.

Voor het profiel van Marcel Heijmans klik het LinkedIn icoon onderaan elke pagina.