FILOSOFIE

‘Het ligt in ‘s mensen aard het oude te beminnen en wil hij ooit met het nieuwe op goede voet komen, dan moet dit hem niet teveel van het oude ontnemen’

Ernst Raupach (1784-1852 )

Architectuur neemt een plaats in tussen verleden, heden en toekomst.
De geschiedenis van een plek, verhalen van de mensen die deze hebben bewoond en de sporen die hiervan nog zichtbaar zijn vormen vertrekpunten voor Studio Architectura bij elke nieuwe ingreep. Of deze ingreep nieuwbouw of een aanpassing aan een bestaand bouwwerk betreft, maakt daarbij geen verschil. Aan iedere opdracht gaat een beknopt of, indien de situatie hierom vraagt, uitgebreid onderzoek vooraf, in het besef dat er met die ingreep iets aan de geschiedenis wordt toegevoegd. Geïnspireerd door het Charter van Venetië 1964 kiest Studio Architectura voor eigentijdse ingrepen die ook op lange termijn nog duidelijk herkenbaar zijn en daarmee voor toekomstige passanten in de tijdlijn zijn te plaatsen. In het geval van herstellingen en reparaties aan een historisch gebouw worden de oorspronkelijke architectuur en technieken gerespecteerd. Nieuwe toevoegingen en nieuw te bouwen elementen worden op harmonieuze ingepast in de bestaande situatie. Op de juiste wijze uitgevoerd zal dit resulteren in een aantrekkelijk contrast tussen oud en nieuw.

In Boek I van de Architectura geeft Vitruvius uitleg over de drie basisprincipes waaraan goede architectuur zou moeten voldoen: Firmitas ( stevigheid ), Utilitas ( functionaliteit ) en Venustas ( schoonheid ). De eerste twee zijn noodzakelijk, maar het is de laatste waarmee architectuur in staat is de aanschouwer te verwonderen en te ontroeren.