GOEDE RAADKERK BEVERWIJK

HERBESTEMMING KERKCOMPLEX

MET BEHOUD VAN OORSPRONKELIJK MATERIAAL

Een kerkcomplex in fasen ontworpen door Alexander Jacobus Kropholler, bestaande uit een kerk, een pastorie, een bijeenkomstruimte en een meisjesschool. De bouw begon in 1914 met de pastorie en de eerste fase van de kerk. Dit deel bestond uit het koor, de aanbouwen met biechtstoelen en een vier traveeën van het schip. In 1920 werd de pastorie uitgebreid met de bijeenkomstruimte, de Jozefzaal en drie jaar later de meisjesschool. In 1927 werd de kerk voltooid tot haar huidige afmetingen. In september 2017 ontving Studio Architectura de opdracht te starten met plannen voor herbestemming van de bijgebouwen. Voorafgaand aan de planvorming is gezamenlijk met de monumentcommissie en de verantwoordelijke wethouder een rondgang door de gebouwen gedaan en zijn wederzijdse verwachtingen en doelstellingen besproken.
Met zoveel als mogelijk behoud van oorspronkelijk materiaal is een plan ontwikkeld voor de realisatie van 11 huurappartementen, met oppervlakten variërend van 45m2 tot 110m2.
Onderdelen die in de loop der jaren door achterstallig onderhoud zijn aangetast worden volgens de richtlijnen van de ERM hersteld of vervangen.

01w
06
05
04w
03w
07w
08w
010w
011w
014w
012w
02w
09w
013w
017w
015w
019w
016w

Opdrachtgever: C. Nelis Bouw en Ontwikkeling Heemskerk
Realisatie: 2018-2019