WITTE KERKJE BAKKUM

BOUWHISTORISCHE VERKENNING

 OOST WEST ORIËNTATIE

Het Landgoed Duin en Bosch met het psychiatrisch ziekenhuis werd rond 1900 aangelegd in de duinen bij Bakkum. De basis van het terrein is gelegd door architect F.W.M. Poggenbeek, in samenwerking met oprichter Dr. J.W. Jacobi. Na de aanleg van de tramlijn Castricum-Duin en Bosch in 1904, volgde de bouw van zes paviljoens en een administratie-gebouw in Chaletstijl. De verbinding met de buitenwereld bestond uit enkele paden en de spoorverbinding met Castricum. Langs één van deze hoofdpaden werd in 1908 door Poggenbeek het kerkje gebouwd in een Traditionalistische stijl.

plattegrond
plattegrond 2

In 2017 heeft Studio Architectura in opdracht van architect Debby M. Alferink een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd en een denkrichting voor transformatie van de vensters meegegeven op basis van artikel 9 en 12 van het Charter van Venetië 1964. In 1953 werden vanwege toename van het aantal patiënten de gebouwen gemoderniseerd en nieuwe gebouwen toegevoegd. In 1969 is het kerkje ingrijpend veranderd en gemoderniseerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de oriëntatieomkering oost-west, de verandering van gevelopeningen en vensters en verwijdering van het historische interieur. In 1990 volgde een tweede wijziging dat alleen betrekking had op het interieur. Het liturgisch centrum is daarbij verwijderd. De kerk bleef in functie tot 2015.

Opdrachtgever: D.M. Alferink Architect

Uitvoering Onderzoek: 2017