KENAUPARK 11-11A HAARLEM

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

ZELDZAME PLAFOND- EN VLOERAFWERKINGEN

Het Kenaupark is tussen 1864 en 1868 ontworpen door de firma Zocher. Kenaupark 9 en 11 zijn als een eenduidige twee onder één kap villa gebouwd in 1866-1867 door ontwerper en bouwer G.M. Zeegers uit Bennebroek. Zeegers had reeds in 1865 met Zocher samengewerkt in het Frederikspark. De villa is gebouwd in neoclassicistische stijl volgens een binnen die stijl gebruikelijke verhouding- en matenstelsel. Rond 1880 is het deel Kenaupark 9 afgebroken of getransformeerd naar een woning in neorenaissancestijl. In 1898 is Kenaupark 11 gesplitst tot de huidige twee woningen Kenaupark 11 en 11A. Hierbij is de structuur die was gebaseerd op het genoemde matenstelsel aangetast. In de twintigste eeuw hebben in huisnummer 11 veel wijzigingen plaatsgevonden. Het interieur van de woning bezit nagenoeg geen authentieke details. Huisnummer 11A is na de splitsing nagenoeg onveranderd gebleven. Deze woning bezit veel authentieke details en zeldzame plafond- en vloerafwerkingen. De waarde van de dubbele woning is in de eerste instantie gelegen in de ensemblewerking tussen de overige gebouwen in en rond het park en het park zelf.

03
05w
03
02
015w
012w
01w
018w
017w
09w
08w
011w
010w
013w
016w

 

Opdrachtgevers: Marleen van Driel en Hendrik van de Vijver

Uitvoering onderzoek: 2018