LANGEBUURT 4 UITGEEST

RESTAURATIE WOONBOERDERIJ

Vaarboerderij uit de 18e eeuw

Dit betreft de renovatie en restauratie van een boerderij uit de achttiende eeuw.
De boerderij is oorspronkelijk in gebruik geweest als vaarboerderij.
De locatie en afmetingen van de darsdeuren getuigen hiervan.
Voorafgaand aan het ontwerp is een bouwhistorische verkenning en
waardenstelling uitgevoerd door monumentenadviseur Karel Loeff.
Aan de hand hiervan zijn het vierkant, delen van de stal en de waardevolle
gevelvensters bewaard gebleven. De bestaande dakpannen, oude holle, zijn na
vernieuwing van het dak teruggelegd.
Het interieur is naar wensen van de opdrachtgever vormgegeven, wat heeft geresulteerd
in een krachtig en harmonieus contrast tussen oud en nieuw.

01w
03w
04w
02a
02
06w
05w
09w
011w
07w
010w
08w
012w
015w
013w
BEGANEGROND
DOORSNEDE

Opdrachtgever: Lizzy Netten en Wim Heijne

Uitvoering: Baltus Bouw Uitgeest

Realisatie: 2015