THEATERKERK WADWAY

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK VOOR UITBREIDING

Van kerk naar theater

Dit betreft een bouwhistorisch onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de kerk van Wadway en de ontwikkelingen die de kerk in de loop der eeuwen heeft ondergaan. De kerk is sinds 1969 in gebruik als Theaterkerk en geniet in deze vorm landelijke bekendheid, mede door de uitvoeringen van vooraanstaande artiesten. Het succes van de theaterkerk heeft geleid tot de wens deze uit te breiden met een nieuwe foyerruimte. Studio Architectura is gevraagd de cultuurhistorische waarden in kaart te brengen.

prent_
098634
20210813_160350

De toren van de kerk dateert uit 1450, het schip en koor respectievelijk 1500 en begin 16e -eeuw. Omdat in 1125 reeds een kerk vermeld stond, mag worden verondersteld dat de voorloper een houten variant betrof. De kerk was gewijd aan de Heilige Maria Magdalena en is tot 1574 als Rooms Katholieke kerk gebruikt. Van 1574 tot de jaren ’60 van de vorige eeuw deed het dienst als Protestante kerk, eerst Gereformeerd, later Nederlands Hervormd. Aan de noord- en zuidzijde was de kerk voorzien van een kerkhof dat door bomen werd omzoomd.

20210813_160603
20210813_160525

Door teruglopend kerkbezoek kwam de kerk in de jaren ’60 leeg te staan, waarna het in verval raakte. De kerk is in 1966 door de Stichting Wadway voor één gulden gekocht met het doel tot herstel en behoud van de -oorspronkelijk katholieke- “Magdalena” Kerk. Maar ook voor het openstellen van de ruimte voor publiek dat op de hoogte wil blijven van de jongste ontwikkelingen in de theaterkunst.

098632
098633
plattegrond

Opdrachtgever: Faro Architecten b.v. BNA

Uitvoering: Studio Architectura

Realisatie: 2019