NIEUWE RIJN 50 LEIDEN

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

VIER EEUWEN VERANDERINGEN

Het onderzoeksobject is gelegen in de eerste stadsuitbreiding van Leiden uit 1294. Het maakt onderdeel uit van een gesloten bouwblok dat wordt omsloten door vier straten, waarvan de Nieuwe Rijn de meest prominente is. Op oude kaarten uit de zestiende eeuw is duidelijk zichtbaar dat het bouwblok al volledig bebouwd was. Het bouwwerk, althans het voorhuis, dateert uit 1644. Hoewel er bronnen zijn die meedelen dat het achterhuis minstens dertien jaar later is gebouwd dan het voorhuis, sluit het rapport op basis van het gebouw en externe geschreven bronnen niet uit dat het voorhuis en achterhuis gelijktijdig zijn gebouwd. Het bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat het achterhuis is aangepast nadat de Hartesteeg na het afbranden van een aangrenzende woning werd verbreed.

07
04w

Na de bouw van het complex is het in de opvolgende eeuwen in diverse handen gekomen. Veel van deze eigenaren hebben het pand naar eigen behoeften gewijzigd, hetgeen zeer veel bouwsporen heeft achtergelaten. Zo zijn er veel elementen aanwezig uit de oorspronkelijke zeventiende-eeuw en de drie daaropvolgende eeuwen. Op grond van het onderzoek is de waardenstelling geactualiseerd.

05w
Pieter Bast 1600
08w

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht

Uitvoering Onderzoek: 2015-2016