OUDE DELFT 49 DELFT

INTERIEURHISTORISCH ONDERZOEK

 ITALIAANSE STUCWERKERS IN NEDERLAND

 

De Fundatie van Renswoude aan de Oude Delft 49 te Delft werd opgericht tussen 1756 en 1759. Aanleiding tot de bouw van dit pand was het nalatenschap van Maria Duyst van Voorhout die in 1754 overleed. Maria was in 1662 geboren als dochter van de burgemeester van Delft, Hendrik Duyst van Voorhout en Cornelia Doubleth. Zij bereikte een voor de achttiende eeuw hoge leeftijd en bezat een enorme rijkdom.
Maria behoorde met een bezit van circa twee miljoen gulden tot één van de rijkste vrouwen van de achttiende-eeuwse Republiek. Na uitkoop van enkele verre familieleden en donaties aan liefdadigheidsinstellingen werd het gehele resterende bedrag, conform Maria’s testament, gebruikt voor de stichting van drie weeshuizen voor getalenteerde jongens. Het betrof in dit geval het Weeshuis der gereformeerden in Delft. Tot op de dag van vandaag wordt het vermogen nog steeds ingezet bij het honoreren van studiebeurzen.

Delft-onderzoek

Het gebouw aan de Oude Delft is ontworpen door de Italiaanse stucwerker en architect Joseph Bollina. In de achttiende eeuw kwamen veel stucwerkers naar Nederland waar grote opdrachten waren te verwerven. Naast Delft is ook in Den Haag en Amsterdam nog een groot aantal interieurs van deze Italiaanse immigranten te bewonderen. De Regentenkamer van de Fundatie van Renswoude aan de Oude Delft 49 kan zich met recht beroepen op de status ‘Topstukken uit de Rococoperiode’.
Er zijn in Nederland een beperkt aantal interieurs uit deze periode zo compleet bewaard gebleven. De Velours d’ Utrecht, de rode wandbespanning, is waarschijnlijk beperkt aan zonlicht blootgesteld, gezien de goede kleurkwaliteit. Hoewel zichtbaar meerdere keren gerestaureerd zijn de stucdecoraties nog van hoge kwaliteit. Een interieurhistorisch onderzoek heeft inzicht gegeven in de geschiedenis van het gebouw dat in drie hoofdfasen is onder te verdelen.

03w
08w
04w
07w
05w

Zowel wanden als plafond zijn door de bouwmeester Joseph Bollina eigenhandig gedecoreerd. Alle elementen zijn in  samenhang met elkaar in rococostijl vormgegeven. Op de voordeur na zijn alle  elementen nog uit de oorspronkelijke bouw, al dan niet gerestaureerd.  In een diepe nis staat een bijzondere marmeren zitbank, waarboven vijf putti de zeven wapens van de regenten uit de tijd van de bouw vasthouden. De schilden zijn gevat in een rococo omlijsting. Het plafond bevat twee putti, waarvan één de  regenten met een trompet toejuicht, terwijl de andere een blik werpt op ingang  van de regentenkamer. Zonnestralen, vanuit de richting van het bovenlicht van  de deur beschijnen deze putti. Boven de deur naar de lange gang doen nog eens  drie putti zich tegoed aan een leeglopende hoorn des overvloed om maar aan te geven dat niemand in dit pand iets tekort zal komen.

06w
11w
12w

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht

Uitvoering onderzoek: 2016