PAROCHIE OLV GEBOORTE UITGEEST

INTERIEURHISTORISCH ONDERZOEK

 VERANDERINGEN  ONVERMIJDELIJK

Dit betreft de Rooms-katholieke pseudobasilikale kruiskerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, gebouwd in 1884 in Neo-Gotische stijl naar ontwerp van architect E.J. Margry. De kerk heeft een Waterstaatskerk vervangen. Aanvankelijk was het interieur van de kerk vrij sober, maar gedurende de twintigste eeuw werd de kerk stapsgewijs voorzien van tegeltableaus, polychrome afwerkingen, gebrandschilderde vensters en beelden. Naargelang het groeiend aantal bezoekers werden steeds meer kerkbanken bijgekocht. Het tweede Vaticaans concilie 1962-1965 veranderde veel in kerkinterieurs. Zo is in deze kerk de preekstoel verwijderd en het priesterkoor uitgebreid. Met de drastische afname van kerkbezoekers sinds de jaren ’80 staat de kerk nu opnieuw voor nieuwe vraagstukken. Studio Architectura is gevraagd voorstellen te doen die de komende tijd de kerk opnieuw aantrekkelijk maakt voor toevallige passanten, maar ook de huidige ruimte intiemer kunnen maken.

01w
011w
Bestek-en-Voorwaarden-de-bouw-OLV_1
100 jaar Kerk en Parochie OLV

Voorafgaand aan de voorstellen is Studio Architectura gestart met een interieurhistorisch onderzoek om zoveel mogelijk de wijzigingen sinds de bouw in kaart te brengen. In zijn functie bij Mooi Noord-Holland als erfgoedadviseur heeft Marcel Heijmans deelgenomen aan een drieluik Religieus Erfgoed, waarbij ook de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed betrokken was. Een landelijk onderzoek naar de toekomst van Religieus Erfgoed verschafte veel inzicht in het onderwerp en deed het besef groeien dat wijzigingen onvermijdelijk zijn om het monument levend te kunnen houden.

06w
03

Het middenschip wordt overwelfd door een tongewelf. Het plafond bestaat uit beschilderd hout. In 1924 is de polychromie in de kerk aangebracht door J. Dunselman. De kerk is een pseudobasiliek. Het middenschip rijst wel boven de zijbeuken uit, maar er is geen ruimte voor bovenlichten. Boven de scheibogen van de zijbeuken is het triforium nagebootst in de vorm van een reeks blindnissen. Alle kerkbanken hebben een letter op de kop van de bank. Aan deze letters is te zien dat er door de tijd heen banken zijn verplaatst of weggehaald.

OLV-02
OLV-05
07w
PLATTEGROND KERK

Opdrachtgever: Parochiebestuur Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Uitvoering onderzoek: 2017-2018