DURGERDAMMERDIJK 42 AMSTERDAM

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

 WATERNOODSRAMP 1916

Het huis Durgerdammerdijk 42 is van 1964 tot 2017 bewoond geweest door Beeldend Kunstenares Karla Wenckebach. Zij kocht in 1964 het huis van Aaltje Porsius, weduwe van de in 1962 overleden Jan Porsius Corneliszoon, visser van beroep. Samen met haar partner architectuurfotograaf Jan Versnel heeft Karla Wenckebach in 1990 het huis aan de achterzijde uitgebreid. De bouwgeschiedenis laat zich, vergelijkbaar met veel houten vissershuizen, moeilijk ontrafelen. In dergelijke ‘vernacular’ huizen zijn veel materialen en bouwmethoden op pragmatische wijze verwerkt, waarbij geen conventies werden gevolgd. Met enige zekerheid is wel vast te stellen dat het oorspronkelijke woonhuis een grotere diepte op het perceel heeft beslagen dan in de huidige situatie het geval is. De Kadastrale Minuut van 1832 toont een woning met een vergelijkbare lengte van die van de naastgelegen woning, thans nummer 41. Vermoedelijk is de woning na de watersnoodramp in 1916 ingekort. De hart op hart afstanden van de gebinten van het houtskelet geven een indicatie van de mogelijke oorspronkelijke constructie. Studio Architectura heeft het bouwhistorisch onderzoek verricht in samenwerking met bouwhistoricus Gerrit Vermeer, specialist in vissershuizen langs de Zuiderzee.

02
01w

Durgerdam is sinds haar bestaan verweven met het water. De bewoners ontleenden hun bestaan hieraan. Ook heeft het water veel levens genomen. Er ontstond ruilhandel tussen vissers en boeren en tijdens de Gouden Eeuw voeren veel Durgerdammers mee op de grote vaart. In 1990 overleed de laatste geregistreerde visser van Durgerdam. De woning is een authentieke visserswoning en bezit daarmee hoge cultuurhistorische waarde.

06w
07w

Hoewel met zekerheid is vast te stellen dat de rijk gedoceerde binnendeuren in de woonkamer zeventiende-eeuws zijn, kan niet met dezelfde stelligheid worden gezegd zij deze voor deze woning zijn vervaardigd. Het materiaal en de fijnheid van de profileringen doen eerder vermoeden dat deze uit een rijker interieur afkomstig zijn. Opvallend is de deur van keuken naar woonkamer. Deze is aan twee zijden gedecoreerd hetgeen erop duidt dat deze uit een wand afkomstig is die de scheiding tussen twee representatieve ruimtes vormde.

kadaster
09w
010w

Opdrachtgevers: Egbert Rentema en Ilse Lubrun

Architect: Koster architectuur en stedenbouw

Uitvoering onderzoek: 2017