GOEDE RAADKERK BEVERWIJK

HERBESTEMMING KERKCOMPLEX

MET BEHOUD VAN OORSPRONKELIJK MATERIAAL

Een kerkcomplex in fasen ontworpen door Alexander Jacobus Kropholler, bestaande uit een kerk, een pastorie, een bijeenkomstruimte en een meisjesschool.
Kropholler (1881-1973) was al op jonge leeftijd een succesvol architect en wordt in de architectuurgeschiedenis gerekend tot de Traditionalisten. Hij heeft veel kerken, kloosters en gemeentehuizen ontworpen.
Zijn ontwerpen kenmerken zich door grote, gesloten daken, gevels opgetrokken in baksteen en natuursteenelementen op knooppunten in de constructie. In het interieur worden veelal zware houten onderdelen aangetroffen, waarbij verbindingsmiddelen zichtbaar zijn gelaten.

01w
06
05

De bouw begon in 1914 met de pastorie en de eerste fase van de kerk. Dit deel bestond uit het koor, de aanbouwen met biechtstoelen en een vier traveeën van het schip. In 1920 werd de pastorie uitgebreid met de bijeenkomstruimte, de Jozefzaal en drie jaar later de meisjesschool. In 1927 werd de kerk voltooid tot haar huidige afmetingen. In september 2017 ontving Studio Architectura de opdracht te starten met plannen voor herbestemming van de bijgebouwen. Voorafgaand aan de planvorming is gezamenlijk met de monumentcommissie en de verantwoordelijke wethouder een rondgang door de gebouwen gedaan en zijn wederzijdse verwachtingen en doelstellingen besproken.
De waardenstelling in het bouwhistorisch onderzoek, uitgevoerd door Hylkema Consultants, was daarbij één van de uitgangspunten.

04w
03w
010w
011w

Met zoveel als mogelijk behoud van oorspronkelijk materiaal is een plan ontwikkeld voor de realisatie van elf huurappartementen, met oppervlakten variërend van 45m2 tot 110m2.
Onderdelen die in de loop der jaren door achterstallig onderhoud zijn aangetast worden volgens de Richtlijnen van de ERM hersteld of vervangen.

014w
012w

De glas in loodvensters worden voorzien van extra beglazing om aan brandeisen te voldoen. Waardevolle binnen-kozijnen en deuren blijven in situ behouden of worden in het gebouw zelf herplaatst. Nieuw toegevoegde elementen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar, maar in harmonie met de oorspronkelijke elementen ontworpen.

09w
013w
017w
015w

Opdrachtgever: C. Nelis Bouw en Ontwikkeling Heemskerk

Realisatie: 2018-2022