GROOT DORREGEEST 9

HERBESTEMMING SCHUUR

LETTERLIJK EEN SCHUURWONING

Groot Dorregeest behoort tot één van de oudste woonkernen van Uitgeest. In 1958 zijn hier bij archeologisch onderzoek op een terp de resten van een vroeg middeleeuws kerkje gevonden.
Vermoedelijk zijn na 1150 door strormvloeden na inklinking van de veengebieden grote meren rond Uitgeest ontstaan. Het Alkmaardermeer is hier één van.

02
vgx-3

Rondom de wateren ontstonden vruchtbare gronden die geschikt waren voor agrarische bewerking.
Groot Dorreest heeft nog enkele agrarische bedrijven.
Studio Architectura werd gevraagd op het perceel Groot Dorregeest 9 één van de in het landschap aanwezige agrarische schuren te transformeren naar twee woningen. Belangrijk uitgangspunt was het behoud van het schuurkarakter.

vgx-58
vgx-85
vgx-43
vgx-54

Met behoud van de originele vierkantconstructie zijn twee woningen ontworpen met een glasgevel gericht op het oosten. De gevel bidet wijds uitzicht op het open landschap en voorziet de woningen van een royale hoeveelheid daglicht. De gelijkmatige verdeling, waarbij de gesloten delen ook met glasachtig materiaal zijn ingevuld, geeft de gevel een utilitair karakter dat verwijst naar de oorspronkelijke functie.
Achter deze glasgevel zijn de twee woningen naar de individuele wensen vormgegeven.

013
014

Opdrachtgevers: Sean en Selwyn Maan

Uitvoering: Aannemersbedrijf Ambacht BV

Realisatie: 2011