RK KERK OLV ONBEVLEKT ONTVANGEN EGMOND AAN ZEE

ONDERZOEK BOUWHISTORIE EN HERBESTEMMING

Een eigen kerk voor Egmond aan Zee

De Rooms-Katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen werd in september 2019 aan de eredienst onttrokken. Studio Architectura is benaderd mee te denken over de toekomst van het monumentale kerkgebouw. De kerk is ontworpen in 1905 door het Rotterdamse architectenbureau Margry en Snickers in eclectische bouwstijl. Zij ontwierpen ook gelijktijdig de belangrijkste interieurelementen. Met de bouw werd tegemoetgekomen aan de grote wens van de inwoners van Egmond aan Zee binnen de eigen woonkern een kerk te stichten.

Voor de bouw werd als eerste de Kerkstraat aangelegd. Enkele jaren na de bouw van de kerk werd aan de westzijde een school gebouwd. Na komst van paters van de Montfortaanse orde, die van 1923 tot 1987 de parochie bestuurde, is de pastorie verbouwd en uitgebreid tot klooster. Ook werd een onderwijzerswoning gebouwd. Veel van deze bebouwing is inmiddels is gesloopt.

20200225_124334
DSC_0669

Kenmerkend voor het interieur is het houten tongewelf met opengewerkte rondboogspanten. In de loop van de 20e eeuw is de kerk op verschillende momenten verrijkt met gebrandschilderde ramen. Deze zijn allen nog aanwezig. In de jaren ’60 is ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie het altaar naar voren uitgebreid.

2021-portrait-06_
DSC_0744

Bij plannen voor herbestemming heeft de gemeente Bergen, waarvan Egmond aan Zee nu deel uitmaakt, de wens uitgesproken om de kerk te transformeren tot woongebouw voor starters. Studio Architectura heeft een ontwerp voorgelegd met zeven appartementen. Een aantal belangrijke kernwaarden zijn hierin gerespecteerd. Dit betreft de centrale as vanuit de Kerkstraat tot aan het priesterkoor. Veel inwoners van Egmond aan Zee hebben deze route gelopen tijdens alle vormen van vieringen. De gebrandschilderde vensters zijn in een centrale gang in de wanden opgenomen.

oude kaart_
plattegronden

Opdrachtgever: RK Parochie Bron van Levend Water Heiloo

Planontwikkeling: Corporatiekracht Vastgoedadviseurs

Uitvoering: Studio Architectura

Realisatie: 2020-2021