WESTERGEEST 71 UITGEEST

MODERNISERING WONING

ENERGIENEUTRAAL IN HISTORISCHE SETTING

Op het perceel Westergeest 71 stond een eenvoudige tuinderswoning met bijgebouwen. Het perceel met woning was aangemerkt als gemeentelijk monument. Studio Architectura werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor het moderniseren van de woning. Voorafgaand aan het ontwerp is een bouwhistorische verkenning en waardenstelling uitgevoerd door monumentenadviseur Karel Loeff. Uit de waardenstelling kwam naar voren dat de monumentaliteit met name was gelegen in de ensemblewerking op het perceel.

09
01w
03w

De intrinsieke waarde van de woning was gering door de vele aanpassingen die hadden plaatsgevonden. Vanuit het monumentenadvies kwam naar voren dat het zeer wenselijk was de woning op hoofdlijnen te reconstrueren en eventuele uitbreidingen als herkenbare toevoegingen vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp met een contrast tussen oud en nieuw, die op harmonieuze wijze in elkaar grijpen. De gekozen kleurstelling heeft daarbij als doel de onderlinge samenhang te bewaren. De woning is energieneutraal gebouwd met behulp van Energy 2020.

06
07
04
02w
05w

Opdrachtgever: Paul en Anna-Renate Stam
Uitvoering: Stambouw Uitgeest
Realisatie: 2014